close
Rti Tiếng ViệtTải App RTI ngay
Mở
:::

Học tiếng Hoa Học tiếng Hoa (Th.Năm) (a)

Học tiếng Hoa (Th.Năm) (a)

Giảng dạy các câu nói thường dùng trong sinh hoạt hàng ngày, học thêm các từ vựng mở rộng và các câu ứng dụng, giúp các bạn nghe đài tăng thêm sự thích thú trong việc học tập tiếng Hoa.

Thông tin nhanh

29 February, 2024
Học tiếng Hoa - 幫忙 (二) - 2024-02-29

A : 我陪她到處找房子,現在她還要我幫她搬家。  B : 那你就好人做到底唄! A : 我是不是「馬善被人騎」啊? B : 人家找你幫忙也是覺得你可靠呀! ...more

22 February, 2024
Học tiếng Hoa - 行人(二) - 2024-02-22

A : 有外國媒體把台灣形容成「行人的地獄」。 B : 因為很多駕駛都沒有禮讓行人的習慣。 B A : 反而常常都是行人讓車子先過。 B : 誰也不想命喪輪下。 ...more

15 February, 2024
Học tiếng Hoa - 傳染病 (二) - 2024-02-15

A : 傳染病專家認為不管新冠肺炎的病毒如何變異,終究致病力會變弱。 B : 的確,在大流行之後,各國的重症與死亡人數都減少了。  A : 但是傳染力倒是變很強。 B : 而且曾經確診的人,並不一定就從此免疫。 ...more

08 February, 2024
Học tiếng Hoa - 損款 (二) - 2024-02-08

A : 捐款是不是可以抵稅?  B : 對!不管是個人或是企業都可以抵一部分的所得稅 A : 有上限嗎? B : 個人最多可以抵綜合所得稅的10%,企業最多可抵營業所得稅的20%。 ...more

01 February, 2024
Học tiếng Hoa - 一家之主 (二) - 2024-02-01

A : 你們家誰是真正的一家之主? B : 每一家不都是爸爸最大嗎? A : 那可不一定,有些男人怕老婆怕得要死。  B : 哎呀!人家是尊重老婆,不想搞得夫妻不和。 ...more

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 59
上一頁下一頁

Phản hồi liên quan