:::

Học tiếng Hoa Học tiếng Hoa (Th.Năm) (a)

Học tiếng Hoa (Th.Năm) (a)

Giảng dạy các câu nói thường dùng trong sinh hoạt hàng ngày, học thêm các từ vựng mở rộng và các câu ứng dụng, giúp các bạn nghe đài tăng thêm sự thích thú trong việc học tập tiếng Hoa.

Thông tin nhanh

09 February, 2023
Học tiếng Hoa - 廣告 (二) - 2023-02-09

A : 有人認為廣告其實都是謊言。 B : 這樣說有點嚴重,也許可以說是美化吧! A : 總之,誇大優點,掩飾缺點。 B : 所以看看就好,最好不要太相信。 ...more

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 48
上一頁下一頁

Phản hồi liên quan