:::

Học tiếng Hoa Học tiếng Hoa (Th.Năm) (a)

Học tiếng Hoa (Th.Năm) (a)

Giảng dạy các câu nói thường dùng trong sinh hoạt hàng ngày, học thêm các từ vựng mở rộng và các câu ứng dụng, giúp các bạn nghe đài tăng thêm sự thích thú trong việc học tập tiếng Hoa.

Thông tin nhanh

07 February, 2019
Tiếng Hoa cho mỗi ngày  - Mùng 3 Tết

A : 你會唱「財神到」這首歌嗎?     Bạn biết hát bài “Thần tài đến” không? B : 財神到 財神到 財神到我家的大門口     Thần tài đến Thần tài đến Thần tài đến trướ ...more

1 ... 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
上一頁下一頁

Phản hồi liên quan