:::

Học tiếng Hoa Học tiếng Hoa (Th.Năm) (a)

Học tiếng Hoa (Th.Năm) (a)

Giảng dạy các câu nói thường dùng trong sinh hoạt hàng ngày, học thêm các từ vựng mở rộng và các câu ứng dụng, giúp các bạn nghe đài tăng thêm sự thích thú trong việc học tập tiếng Hoa.

Thông tin nhanh

05 January, 2023
Học tiếng Hoa - 開店 (二) - 2023-01-05

A : 我們的分店已經開始裝潢了,預計兩個禮拜後可以開張。 B : 開幕期間有優惠活動嗎? A : 有,我們會送折價券。 B : 那麼剪綵那天我一定會來。 ...more

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 48
上一頁下一頁

Phản hồi liên quan