Tin thời sự - Quốc tếChuyên đề (Th.Sáu) (a)

Bài chuyên đề.

Thông tin nhanh

19 July, 2019
Minh Hà
2019-07-19...more
12 July, 2019
Minh Hà
2019-07-12...more
05 July, 2019
Lệ Phương

Vụ cháy nhà thờ Đức Bà Paris đã xảy ra hơn hai tháng rồi, lúc vừa xảy ra vụ cháy, các nhà tỉ phú và tập đoàn hàng xa xỉ của Pháp từng hứa sẽ quyên tiền tổng cộng khoảng 30 tỉ Đài tệ, nhưng theo Quỹ Những người bạn của nhà thờ Đức Bà Paris, cho biết, cho đến nay vẫn chưa nhận được số tiền này. Thông tin này khiến cho mọi người kinh ngạc, không ngờ các nhà tỉ phú chỉ nói suông mà thôi. Các tập đoàn ban đầu hứa sẽ quyên một khoản tiền lớn để sửa sang lại nhà thờ Đức Bà bao gồm tập đoàn LVMH, tập đoàn Kering thuộc tập đoàn Guicc và công ty dầu mỏ Total v.v...

...more
28 June, 2019
Minh Hà
2019-06-28...more
21 June, 2019
Minh Hà
2019-06-21...more
1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19

Phản hồi liên quan