close
Rti Tiếng ViệtTải App RTI ngay
Mở
:::

Học tiếng Hoa Học tiếng Hoa (Th.Sáu) (a)

Học tiếng Hoa (Th.Sáu) (a)

Giảng dạy các câu nói thường dùng trong sinh hoạt hàng ngày, học thêm các từ vựng mở rộng và các câu ứng dụng, giúp tăng thêm sự thích thú trong việc học tập tiếng Hoa.

 

Thông tin nhanh

24 May, 2024
Học tiếng Hoa - 成語 - 2024-05-24

1. 不慌不忙  2. 不茶不飯 3. 不知不覺 ...more

17 May, 2024
Học tiếng Hoa - 成語 - 2024-05-17

1 不眠不休 2. 不疾不徐  3. 不折不扣 ...more

10 May, 2024
Học tiếng Hoa - 成語 - 2024-05-10

1. 一不作,二不休 2. 不離不棄 3. 不倫不類 ...more

03 May, 2024
Học tiếng Hoa - 成語 - 2024-05-03

1. 不明不白  2. 心不甘情不願 3. 臉不紅氣不喘 ...more

26 April, 2024
Học tiếng Hoa - 成語- 2024-04-26

1. 不高不低 2. 不見不散 3. 卑不亢  ...more

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 59
上一頁下一頁

Phản hồi liên quan