close
Rti Tiếng ViệtTải App RTI ngay
Mở
:::

Học tiếng Hoa Học tiếng Hoa (Th.Sáu) (a)

Học tiếng Hoa (Th.Sáu) (a)

Giảng dạy các câu nói thường dùng trong sinh hoạt hàng ngày, học thêm các từ vựng mở rộng và các câu ứng dụng, giúp tăng thêm sự thích thú trong việc học tập tiếng Hoa.

 

Thông tin nhanh

08 December, 2023
Học tiếng Hoa - 成語 - 2023-12-08

1. 火冒三丈 2. 妒火中燒 3. 水火不容 ...more

01 December, 2023
Học tiếng Hoa - 成語 - 2023-12-01

1. 趁火打劫  2. 水深火熱  3. 赴湯蹈火 ...more

24 November, 2023
Học tiếng Hoa - 成語 - 2023-11-24

1. 爐火純青 2. 火力全開 3. 真金不怕火煉 ...more

17 November, 2023
Học tiếng Hoa - 成語 - 2023-11-17

1. 你沒說話,沒人會當你是啞巴  2. 火上加油 3. 提油救火 ...more

10 November, 2023
Học tiếng Hoa -成語 - 2023-11-10

1. 心照不宣  2. 心知肚明 3. 用心良苦  ...more

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 54
上一頁下一頁

Phản hồi liên quan