:::

Học tiếng Hoa Học tiếng Hoa (Th.Sáu) (a)

Học tiếng Hoa (Th.Sáu) (a)

Giảng dạy các câu nói thường dùng trong sinh hoạt hàng ngày, học thêm các từ vựng mở rộng và các câu ứng dụng, giúp tăng thêm sự thích thú trong việc học tập tiếng Hoa.

 

Thông tin nhanh

24 June, 2022
Học tiếng Hoa - 職業 (三) - 2022-06-24

** Xin đính chính:    行業  ㄏㄤˊ 一ㄝˋ ...more

1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 48
上一頁下一頁

Phản hồi liên quan