close
Rti Tiếng ViệtTải App RTI ngay
Mở
:::

Học tiếng Hoa Học tiếng Hoa (Th.Sáu) (a)

Học tiếng Hoa (Th.Sáu) (a)

Giảng dạy các câu nói thường dùng trong sinh hoạt hàng ngày, học thêm các từ vựng mở rộng và các câu ứng dụng, giúp tăng thêm sự thích thú trong việc học tập tiếng Hoa.

 

Thông tin nhanh

19 April, 2024
Học tiếng Hoa - 成語 - 2024-04-19

1. 不聲不響  2. 不大不小  3. 不偏不倚 ...more

12 April, 2024
Học tiếng Hoa - 成語 - 2024-04-12

1. 掩耳盜鈴 2. 耳目一新 3. 交頭接耳 ...more

05 April, 2024
Học tiếng Hoa - 成語 - 2024-04-05

1. 面紅耳赤  2. 忠言逆耳 3. 洗耳恭聽 ...more

29 March, 2024
Học tiếng Hoa - 成語 - 2024-03-29

1. 當耳邊風 2. 充耳不聞 3. 耳根清靜 ...more

22 March, 2024
Học tiếng Hoa - 成語 - 2024-03-22

1. 耳順之年 2. 耳聰目明  3. 耳熟能詳 ...more

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 59
上一頁下一頁

Phản hồi liên quan