:::

Học tiếng Hoa Học tiếng Hoa (Th.Sáu) (a)

Học tiếng Hoa (Th.Sáu) (a)

Giảng dạy các câu nói thường dùng trong sinh hoạt hàng ngày, học thêm các từ vựng mở rộng và các câu ứng dụng, giúp tăng thêm sự thích thú trong việc học tập tiếng Hoa.

 

Thông tin nhanh

17 May, 2019
Học tiếng hoa với cô giáo Tố Nga

Trong chuyên mục “Tiếng hoa cho mỗi ngày” của hôm nay, cô giáo Nga sẽ đem đến cho chúng ta bài học với chủ đề “Mùa hè”. Nào, chúng ...more

1 ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
上一頁下一頁

Phản hồi liên quan