:::

Học tiếng Hoa Học tiếng Hoa (Th.Sáu) (a)

Học tiếng Hoa (Th.Sáu) (a)

Giảng dạy các câu nói thường dùng trong sinh hoạt hàng ngày, học thêm các từ vựng mở rộng và các câu ứng dụng, giúp tăng thêm sự thích thú trong việc học tập tiếng Hoa.

 

Thông tin nhanh

10 May, 2019
Tiếng Hoa cho mỗi ngày -Ngày của mẹ

"Ngày của Mẹ" là một ngày rất đặc biệt, cho nên Lệ Phương và Thúy Anh đã mời cô giáo tiếng Hoa Tố Nga tham gia chuyên mục "Tiếng ho ...more

1 ... 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
上一頁下一頁

Phản hồi liên quan