:::

Học tiếng Hoa Học tiếng Hoa (Th.Sáu) (a)

Học tiếng Hoa (Th.Sáu) (a)

Giảng dạy các câu nói thường dùng trong sinh hoạt hàng ngày, học thêm các từ vựng mở rộng và các câu ứng dụng, giúp tăng thêm sự thích thú trong việc học tập tiếng Hoa.

 

Thông tin nhanh

08 February, 2019
Tiếng Hoa cho mỗi ngày - Mùng 4 Tết

A : 大年初四是迎財神日     Mùng 4 Tết là ngày đón thần tài B : 我已準備好迎財神供品了     Mình đã chuẩn sẵn đồ cúng đón thần tài rồi   延伸單字 : 水果 : ...more

1 ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
上一頁下一頁

Phản hồi liên quan