:::

Học tiếng Hoa Học tiếng Hoa (Th.Sáu) (a)

Học tiếng Hoa (Th.Sáu) (a)

Giảng dạy các câu nói thường dùng trong sinh hoạt hàng ngày, học thêm các từ vựng mở rộng và các câu ứng dụng, giúp tăng thêm sự thích thú trong việc học tập tiếng Hoa.

 

Thông tin nhanh

06 January, 2023
Học tiếng Hoa -開店 (三) - 2023-01-06

A : 你們這家店看起來很新,才開沒多久是嗎? B : 對!上個月才開的。 A : 不過員工看起來相當有經驗。 B : 對呀!他們都是從別的分店調過來的。 ...more

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 48
上一頁下一頁

Phản hồi liên quan