Học tiếng HoaTiếng Hoa cho mỗi ngày (Th.Sáu) (a)

Giảng dạy các câu nói thường dùng trong sinh hoạt hàng ngày, học thêm các từ vựng mở rộng và các câu ứng dụng, giúp tăng thêm sự thích thú trong việc học tập tiếng Hoa.

 

Thông tin nhanh

29 November, 2019
Lệ Phương
2019-11-29...more
22 November, 2019
Lệ Phương
2019-11-22...more
15 November, 2019
Lệ Phương
2019-11-15...more
08 November, 2019
Lệ Phương
2019-11-08...more
01 November, 2019
Lệ Phương
2019-11-01...more
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 17

Phản hồi liên quan