close
Rti Tiếng ViệtTải App RTI ngay
Mở
:::

Học tiếng Hoa Học tiếng Hoa (Th.Sáu) (a)

Học tiếng Hoa (Th.Sáu) (a)

Giảng dạy các câu nói thường dùng trong sinh hoạt hàng ngày, học thêm các từ vựng mở rộng và các câu ứng dụng, giúp tăng thêm sự thích thú trong việc học tập tiếng Hoa.

 

Thông tin nhanh

10 November, 2023
Học tiếng Hoa -成語 - 2023-11-10

1. 心照不宣  2. 心知肚明 3. 用心良苦  ...more

03 November, 2023
Học tiếng Hoa - 成語 - 2023-11-03

1. 愁眉苦臉  2. 心事重重 3. 心動不如行動  ...more

27 October, 2023
Học tiếng Hoa  - 成語 - 2023-10-27

1. 替天行道  2. 一手遮天  3. 世事難料 ...more

20 October, 2023
Học tiếng Hoa - 成語 - 2023-10-20

1. 以防萬一 2. 不怕一萬,只怕萬一 3. 天有不測風雲 ...more

13 October, 2023
Học tiếng Hoa - 成語 - 2023-10-13

1. 人在做,天在看 2. 舉頭三尺有神明 3. 逆天而行 ...more

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 59
上一頁下一頁

Phản hồi liên quan