Học tiếng HoaTiếng Hoa cho mỗi ngày (Th.Sáu) (a)

Giảng dạy các câu nói thường dùng trong sinh hoạt hàng ngày, học thêm các từ vựng mở rộng và các câu ứng dụng, giúp tăng thêm sự thích thú trong việc học tập tiếng Hoa.

 

Thông tin nhanh

25 October, 2019
Lệ Phương
2019-10-25...more
18 October, 2019
Lệ Phương
2019-10-18...more
11 October, 2019
Lệ Phương
2019-10-11...more
04 October, 2019
Lệ Phương
2019-10-04...more
27 September, 2019
Lệ Phương
2019-09-27...more
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 17

Phản hồi liên quan