Học tiếng HoaTiếng Hoa cho mỗi ngày (Th.Sáu) (a)

Giảng dạy các câu nói thường dùng trong sinh hoạt hàng ngày, học thêm các từ vựng mở rộng và các câu ứng dụng, giúp tăng thêm sự thích thú trong việc học tập tiếng Hoa.

 

Thông tin nhanh

21 February, 2020
Lệ Phương
2020-02-21...more
14 February, 2020
Lệ Phương
2020-02-14...more
07 February, 2020
Lệ Phương
2020-02-07...more
31 January, 2020
Lệ Phương
2020-01-31...more
24 January, 2020
Lệ Phương
2020-01-24...more
1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 21

Phản hồi liên quan