close
Rti Tiếng ViệtTải App RTI ngay
Mở
:::

Học tiếng Hoa Học tiếng Hoa (Th.Sáu) (a)

Học tiếng Hoa (Th.Sáu) (a)

Giảng dạy các câu nói thường dùng trong sinh hoạt hàng ngày, học thêm các từ vựng mở rộng và các câu ứng dụng, giúp tăng thêm sự thích thú trong việc học tập tiếng Hoa.

 

Thông tin nhanh

22 September, 2023
Học tiếng Hoa - 成語 - 2023-09-22

1. 紙包不住火  2. 星星之火可以燎原 3. 野火燒不盡,春風吹又生 ...more

15 September, 2023
Học tiếng Hoa - 成語 - 2023-09-15

1. 掩耳盜鈴 2. 耳目一新 3. 交頭接耳  ...more

08 September, 2023
Học tiếng Hoa - 成語 - 2023-09-08

1. 面紅耳赤 2. 忠言逆耳  3. 洗耳恭聽 ...more

01 September, 2023
Học tiếng Hoa - 成語 - 2023-09-01

1. 當耳邊風 2. 充耳不聞 3. 耳根清靜    ...more

25 August, 2023
Học tiếng Hoa - 成語 - 2023-08-25

1. 耳順之年  2. 耳聰目明  3. 耳熟能詳  ...more

1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 59
上一頁下一頁

Phản hồi liên quan