:::

Học tiếng HoaRti Radio Taiwan InternationalRti Radio Taiwan InternationalHọc tiếng Hoa (Th.Sáu) (a)

Học tiếng Hoa (Th.Sáu) (a)

Giảng dạy các câu nói thường dùng trong sinh hoạt hàng ngày, học thêm các từ vựng mở rộng và các câu ứng dụng, giúp tăng thêm sự thích thú trong việc học tập tiếng Hoa.

 

Thông tin nhanh

29 October, 2021
Học tiếng Hoa - 成語 - 2021-10-29

1. 對牛彈琴 Đàn gảy tai trâu: 你跟他講那些高科技的理論簡直是對牛彈琴! Bạn nói nhiều lý luận công nghệ cao với anh ta như vậy chẳng khác g&ig ...more

22 October, 2021
Học tiếng Hoa - 成語 - 2021-10-22

1. 畫龍點晴:Vẽ rồng điểm mắt     作文時適當引用一些詩文名句,可以收到畫龍點睛的效果。     Khi làm văn có thể trích dẫn vừa phải vài c&a ...more

15 October, 2021
Học tiếng Hoa - 成語 - 2021-10-15

1. 生龍活虎:Khoẻ như vâm; mạnh như rồng như hổ; sinh khí dồi dào 他上課時總是打瞌睡,一聽到下課鐘聲就變得生龍活虎。 Lúc lên lớp thì em ấy cứ ngủ gụ ...more

1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 40
上一頁下一頁

Phản hồi liên quan