close
Rti Tiếng ViệtTải App RTI ngay
Mở
:::

Học tiếng Hoa Học tiếng Hoa (Th.Sáu) (a)

Học tiếng Hoa (Th.Sáu) (a)

Giảng dạy các câu nói thường dùng trong sinh hoạt hàng ngày, học thêm các từ vựng mở rộng và các câu ứng dụng, giúp tăng thêm sự thích thú trong việc học tập tiếng Hoa.

 

Thông tin nhanh

18 August, 2023
Học tiếng Hoa - 成語 - 2023-08-18

1. 上氣不接下氣  2. 上有老下有小  3. 上台容易下台難  ...more

11 August, 2023
Học tiếng Hoa - 成語 - 2023-08-11

1. 七上八下  2. 上吐下瀉 3. 上山下海  ...more

04 August, 2023
Học tiếng Hoa - 成語 - 2023-08-04

Nội dung bài học: 1. 上下其手  2.  欺上瞞下 3. 下情上達 ...more

28 July, 2023
Học tiếng Hoa - 成語 - 2023-07-28

1. 上行下效 2. 上樑不正,下樑歪  3. 一人之下,萬人之上  ...more

21 July, 2023
Học tiếng Hoa - 成語 - 2023-07-21

1. 不相上下 2. 不上不下 3. 比上不足,比下有餘    ...more

1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 59
上一頁下一頁

Phản hồi liên quan