Học tiếng HoaTiếng Hoa cho mỗi ngày (Th.Bảy) (a)

Giảng dạy các câu nói thường dùng trong sinh hoạt hàng ngày, học thêm các từ vựng mở rộng và các câu ứng dụng, giúp tăng thêm sự thích thú trong việc học tập tiếng Hoa.

Thông tin nhanh

09 February, 2019
Lệ Phương

A : 初五我們要開工

...more
1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Phản hồi liên quan