Học tiếng HoaTiếng Hoa cho mỗi ngày (Th.Bảy) (a)

Giảng dạy các câu nói thường dùng trong sinh hoạt hàng ngày, học thêm các từ vựng mở rộng và các câu ứng dụng, giúp tăng thêm sự thích thú trong việc học tập tiếng Hoa.

Thông tin nhanh

11 January, 2020
Lệ Phương
2020-01-11...more
04 January, 2020
Lệ Phương
2020-01-04...more
28 December, 2019
Lệ Phương
2019-12-28...more
21 December, 2019
Lệ Phương
2019-12-21...more
14 December, 2019
Lệ Phương
2019-12-14...more
1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 21

Phản hồi liên quan