close
Rti Tiếng ViệtTải App RTI ngay
Mở
:::

Học tiếng Hoa Học tiếng Hoa (Th.Hai) (a)

Học tiếng Hoa (Th.Hai) (a)

Giảng dạy các câu nói thường dùng trong sinh hoạt hàng ngày, học thêm các từ vựng mở rộng và các câu ứng dụng, giúp tăng thêm sự thích thú trong việc học tập tiếng Hoa.

Thông tin nhanh

26 February, 2024
Học tiếng Hoa  - 這條路 - 2024-02-26

A : 這條路看起來很舒服。  B : 兩旁的椰子樹又高又挺。 Từ vựng mở rộng: 1. 樹木   2. 植物   3. 綠化 ...more

19 February, 2024
Học tiếng Hoa - 吃不胖 - 2024-02-19

A : 你吃那麼多,怎麼都不會胖?  B : 因為我每天游泳啊! Từ vựng mở rộng: 1. 體重    2. 身高    3. 健康 ...more

12 February, 2024
Học tiếng Hoa - 打工 - 2024-02-12

A : 你會建議我去打工嗎?。  B : 那要看你的功課重不重。 Từ vựng mở rộng:  1. 學生    2. 工讀生    3. 兼差 ...more

05 February, 2024
Học tiếng Hoa  - 漫畫家 - 2024-02-05

A : 我以後想當漫畫家 。 B : 你可以成立自己的工作室。 Từ vựng mở rộng: 1. 畫家    2. 畫室    3. 作品   ...more

29 January, 2024
Học tiếng Hoa - 收包裹 - 2024-01-29

A : 你等一下可以幫我收包裹嗎?。 B : 你要出去嗎?。 Từ vựng mở rộng: 1. 收件   2. 簽名    3. 蓋章 ...more

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 56
上一頁下一頁

Phản hồi liên quan