Học tiếng HoaTiếng Hoa cho mỗi ngày (Th.Hai) (a)

Giảng dạy các câu nói thường dùng trong sinh hoạt hàng ngày, học thêm các từ vựng mở rộng và các câu ứng dụng, giúp tăng thêm sự thích thú trong việc học tập tiếng Hoa.

Thông tin nhanh

20 January, 2020
Lệ Phương
2020-01-20...more
13 January, 2020
Lệ Phương
2020-01-13...more
06 January, 2020
Lệ Phương
2020-01-06...more
30 December, 2019
Lệ Phương
2019-12-30...more
23 December, 2019
Lệ Phương
2019-12-23...more
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 14

Phản hồi liên quan