close
Rti Tiếng ViệtTải App RTI ngay
Mở
:::

Học tiếng Hoa Học tiếng Hoa (Th.Hai) (a)

Học tiếng Hoa (Th.Hai) (a)

Giảng dạy các câu nói thường dùng trong sinh hoạt hàng ngày, học thêm các từ vựng mở rộng và các câu ứng dụng, giúp tăng thêm sự thích thú trong việc học tập tiếng Hoa.

Thông tin nhanh

25 September, 2023
Học tiếng Hoa - 電影 - 2023-09-25

A : 電影要有人看,才賺得了大錢。 B : 沒人愛看的片子一定會賠錢。 ...more

18 September, 2023
Học tiếng Hoa - 出國 - 2023-09-18

A : 你去過那麼多國家,最喜歡哪一國? B : 很難說,要看從什麼角度來講。 ...more

11 September, 2023
Học tiếng Hoa - 慈善 - 2023-09-11

Nội dung bài học:  A : 他每個月都會捐錢給慈善機構 。 B : 他真的是一位好心人。 Từ vựng mở rộng: 1. 捐款  2. 慷慨   3. 助人 ...more

04 September, 2023
Học tiếng Hoa  - 公寓 - 2023-09-04

A : 我們買了一間新的公寓。 B : 恭喜你們!打算甚麼時候搬進去呢? Từ vựng mở rộng: 1. 買房    2. 搬家    3. X層樓   ...more

28 August, 2023
Học tiếng Hoa - 廣播 - 2023-08-28

Nội dung bài học: A : 你常常聽國外的廣播嗎? B : 偶爾啦!我的外語還不夠好。 Từ vựng mở rộng: 1. 國際廣播   2. 收聽   3. 電台 ...more

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 52
上一頁下一頁

Phản hồi liên quan