Học tiếng HoaTiếng Hoa cho mỗi ngày (Th.Hai) (a)

Giảng dạy các câu nói thường dùng trong sinh hoạt hàng ngày, học thêm các từ vựng mở rộng và các câu ứng dụng, giúp tăng thêm sự thích thú trong việc học tập tiếng Hoa.

Thông tin nhanh

19 August, 2019
Lệ Phương
2019-08-19...more
12 August, 2019
Lệ Phương
2019-08-12...more
05 August, 2019
Lệ Phương
2019-08-05...more
29 July, 2019
Lệ Phương
2019-07-29...more
22 July, 2019
Lệ Phương
2019-07-22...more
1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 19

Phản hồi liên quan