Học tiếng HoaTiếng Hoa cho mỗi ngày (Th.Hai) (a)

Giảng dạy các câu nói thường dùng trong sinh hoạt hàng ngày, học thêm các từ vựng mở rộng và các câu ứng dụng, giúp tăng thêm sự thích thú trong việc học tập tiếng Hoa.

Thông tin nhanh

15 July, 2019
Lệ Phương
2019-07-15...more
08 July, 2019
Lệ Phương
2019-07-08...more
01 July, 2019
Lệ Phương
2019-07-01...more
24 June, 2019
Lệ Phương
2019-06-24...more
17 June, 2019
Lệ Phương
2019-06-17...more
1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19

Phản hồi liên quan