Học tiếng HoaTiếng Hoa cho mỗi ngày (Th.Hai) (a)

Giảng dạy các câu nói thường dùng trong sinh hoạt hàng ngày, học thêm các từ vựng mở rộng và các câu ứng dụng, giúp tăng thêm sự thích thú trong việc học tập tiếng Hoa.

Thông tin nhanh

25 February, 2019
Hoàn Lam
2019-02-25...more
18 February, 2019
Hoàn Lam
2019-02-18...more
11 February, 2019
Hoàn Lam
2019-02-11...more
04 February, 2019
Lệ Phương

A : 除夕在華人社會中是最重要的節日之一

...more
1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Phản hồi liên quan