Học tiếng HoaTiếng Hoa cho mỗi ngày (Th.Hai) (a)

Giảng dạy các câu nói thường dùng trong sinh hoạt hàng ngày, học thêm các từ vựng mở rộng và các câu ứng dụng, giúp tăng thêm sự thích thú trong việc học tập tiếng Hoa.

Thông tin nhanh

17 December, 2018
Hoàn Lam
2018-12-17...more
10 December, 2018
Hoàn Lam
2018-12-10...more
03 December, 2018
Hoàn Lam
2018-12-03...more
26 November, 2018
Hoàn Lam
2018-11-26...more
19 November, 2018
Hoàn Lam
2018-11-19...more
1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Phản hồi liên quan