close
Rti Tiếng ViệtTải App RTI ngay
Mở
:::

Học tiếng Hoa Học tiếng Hoa (Th.Hai) (a)

Học tiếng Hoa (Th.Hai) (a)

Giảng dạy các câu nói thường dùng trong sinh hoạt hàng ngày, học thêm các từ vựng mở rộng và các câu ứng dụng, giúp tăng thêm sự thích thú trong việc học tập tiếng Hoa.

Thông tin nhanh

23 January, 2023
Học tiếng Hoa - 新年賀詞- 2023-01-23

1. 新年快樂 2. 萬事如意 3. 事事順利 4. 心想事成 5. 恭喜發財 Xin mời mọi người bấm vào icon play để đón nghe càng nhiều nội dung hơn. ...more

09 January, 2023
Học tiếng Hoa - 年輕 - 2023-01-09

A : 你的老師看起來好年輕哦! B : 他去年才大學畢業。 ...more

02 January, 2023
Học tiếng Hoa - 繁體字 - 2023-01-02

A : 聽說中國和台灣用的漢字不一樣,是嗎? B : 沒錯。 簡體字 繁體字 寫字 ...more

1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 52
上一頁下一頁

Phản hồi liên quan