Học tiếng HoaTiếng Hoa cho mỗi ngày (Th.Hai) (a)

Giảng dạy các câu nói thường dùng trong sinh hoạt hàng ngày, học thêm các từ vựng mở rộng và các câu ứng dụng, giúp tăng thêm sự thích thú trong việc học tập tiếng Hoa.

Thông tin nhanh

28 October, 2019
Lệ Phương
2019-10-28...more
21 October, 2019
Lệ Phương
2019-10-21...more
14 October, 2019
Lệ Phương
2019-10-14...more
07 October, 2019
Lệ Phương
2019-10-07...more
30 September, 2019
Lệ Phương
2019-09-30...more
1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 19

Phản hồi liên quan