Cộng đồng - Giao lưuNhịp sống Đài Loan - Cộng đồng

Chương trình “Nhịp sống Đài Loan” sẽ giới thiệu về các câu chuyện của cộng đồng người Việt.

Thông tin nhanh

30 August, 2019
Lệ Phương

“Tôi đến từ Việt Nam, tôi lên tỉnh Hà Giang là một điểm Cực Bắc của Tổ Quốc cách đây 5 năm trong những chuyến nghiên cứu về phát triển cộng đồng, tìm kiếm các cơ hội phát triển về nông sản địa phương cho các tập đoàn chính phủ Việt Nam cũng như các tập đoàn của tư nhân, từ đó tôi phát hiện ra một cái lợi thế và tôi tập trung vào đầu tư sản xuất trà Shan tuyết cổ thụ”.

...more
23 August, 2019
Lệ Phương

“Tôi đến từ Việt Nam, tôi lên tỉnh Hà Giang là một điểm Cực Bắc của Tổ Quốc cách đây 5 năm trong những chuyến nghiên cứu về phát triển cộng đồng, tìm kiếm các cơ hội phát triển về nông sản địa phương cho các tập đoàn chính phủ Việt Nam cũng như các tập đoàn của tư nhân, từ đó tôi phát hiện ra một cái lợi thế và tôi tập trung vào đầu tư sản xuất trà Shan tuyết cổ thụ”.

...more
19 August, 2019
Lệ Phương

“Tôi đến từ Việt Nam, tôi lên tỉnh Hà Giang là một điểm Cực Bắc của Tổ Quốc cách đây 5 năm trong những chuyến nghiên cứu về phát triển cộng đồng, tìm kiếm các cơ hội phát triển về nông sản địa phương cho các tập đoàn chính phủ Việt Nam cũng như các tập đoàn của tư nhân, từ đó tôi phát hiện ra một cái lợi thế và tôi tập trung vào đầu tư sản xuất trà Shan tuyết cổ thụ”.

...more
14 August, 2019
Lệ Phương

“Em là người gốc Huế, sinh ra ở Đà Nẵng. Ban đầu đến Đài Loan làm việc tại một bệnh viện ở Nghi Lan, sau đó gặp phải “tiếng sét ái tình” cho nên đã trở thành con dâu của Đài Loan”. Như Trang hiện đang sinh sống tại Nghi Lan, cô cho biết, cô rất đam mê văn hóa Việt và các điệu múa của Việt Nam, do đó cô thường đưa văn hóa Việt và các điệu múa truyền thống Việt Nam vào chương trình giảng dạy của cô.

...more
04 August, 2019
Lệ Phương

“Em là người gốc Huế, sinh ra ở Đà Nẵng. Ban đầu đến Đài Loan làm việc tại một bệnh viện ở Nghi Lan, sau đó gặp phải “tiếng sét ái tình” cho nên đã trở thành con dâu của Đài Loan”. Như Trang hiện đang sinh sống tại Nghi Lan, cô cho biết, cô rất đam mê văn hóa Việt và các điệu múa của Việt Nam, do đó cô thường đưa văn hóa Việt và các điệu múa truyền thống Việt Nam vào chương trình giảng dạy của cô.

...more
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Phản hồi liên quan