:::

Sự kiện - Hoạt động Sự kiện mới nhất

Quốc khánh Trung Hoa Dân Quốc 107 năm

http://dtenday.rti.org.tw/2018/vi/home-vi

 

Thông tin nhanh

04 November, 2018
Quốc khánh song thập 10/10

Quốc khánh Trung Hoa Dân Quốc 107 năm http://dtenday.rti.org.tw/2018/vi/home-vi ...more

01 April, 2020
Thông báo mới về việc phát sóng của chương trình Việt ngữ Đài RT

Do có sự thay đổi về thiết bị phát sóng, từ ngày 01/04, buổi phát lại lần hai tại Việt Nam vào lúc 06 giờ đến 07 giờ theo tần số 9745kHz, 2 phút cuối ...more

1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
上一頁下一頁

Phản hồi liên quan