close
Rti Tiếng ViệtTải App RTI ngay
Mở
:::

Đời sống - Giáo dục Góc giáo dục

Góc giáo dục

Giới thiệu các trường học và những thông tin có liên quan đến nền giáo dục Đài Loan

Thông tin nhanh

25 February, 2024
Góc giáo dục -Góc giáo dục - Thục Quyên chia sẻ kinh nghiệm tìm giáo sư và viết báo khi học tiến sĩ

Bạn Thục Quyên hiện đang là nghiên cứu sinh tiến sĩ tại trường Đại học KHKT Nam Đài (STUST) về ngành Quản lý tài chính; ngoài ra, bạn còn là Hội trưởn ...more

18 February, 2024
Góc giáo dục - Thục Quyên chia sẻ về hội sinh viên Việt Nam trong trường STUST

Bạn Thục Quyên hiện đang là nghiên cứu sinh tiến sĩ tại trường Đại học KHKT Nam Đài (STUST) về ngành Quản lý tài chính; ngoài ra, bạn còn là Hội trưởn ...more

11 February, 2024
Góc giáo dục - Trường Đại học Thành Công là một hệ sinh thái nghiên cứu vô cùng lớn mạnh

Bạn Ngọc Thắng hiện đang là nghiên cứu sinh năm 2 ngành Công nghệ Y sinh tại trường Đại học Quốc gia Thành Công. Bạn cho biết, trường Đại học Thành Cô ...more

04 February, 2024
Góc giáo dục - Ngọc Thắng chia sẻ về ngành học Công nghệ Y sinh tại trường NCKU (1)

Bạn Ngọc Thắng hiện đang là nghiên cứu sinh Tiến sĩ năm 2 ngành Công nghệ Y sinh tại trường Đại học Quốc gia Thành Công (NCKU). Trước khi đến Đài Loan ...more

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 55
上一頁下一頁

Phản hồi liên quan