Đời sống - Giáo dụcGóc giáo dục (Chủ Nhật) (a)

Góc giáo dục

Thông tin nhanh

08 December, 2019
Lệ Phương
2019-12-08...more
01 December, 2019
Lệ Phương
2019-12-01...more
24 November, 2019
Lệ Phương
2019-11-24...more
17 November, 2019
Lệ Phương

Mỹ Hạnh hiện đang theo học năm thứ 2 đại học tại trường Đại học khoa học kỹ thuật Tỉnh Ngô. Sau khi chia sẻ kinh nghiệm đi thực tập trong các tuần trước, trong tuần này, Mỹ Hạnh tiếp tục giới thiệu thêm thông tin tuyển sinh, cũng như về các ngành học, chương trình học tại trường đại học Tỉnh Ngô. Xin mời các bạn cùng đón nghe phần cuối của buổi trò chuyện giữa Góc Giáo Dục và Mỹ Hạnh.

...more
10 November, 2019
Lệ Phương

Mỹ Hạnh hiện đang theo học năm thứ 2 đại học tại trường Đại học khoa học kỹ thuật Tỉnh Ngô. Sau khi chia sẻ kinh nghiệm đi thực tập lần trước, trong tuần này, Mỹ Hạnh ngoài giới thiệu về kinh nghiệm thực tập, còn giới thiệu về thông tin tuyển sinh, cũng như về các ngành học, chương trình học tại trường đại học Tỉnh Ngô. Xin mời các bạn cùng tiếp tục đón nghe buổi trò chuyện giữa Góc Giáo Dục và Mỹ Hạnh.

...more
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11

Phản hồi liên quan