Đời sống - Giáo dụcGóc giáo dục (Chủ Nhật) (a)

Giới thiệu các trường học và những thông tin có liên quan đến nền giáo dục Đài Loan

Thông tin nhanh

18 October, 2020
Lệ Phương
2020-10-18...more
11 October, 2020
Lệ Phương
2020-10-11...more
04 October, 2020
Lệ Phương
2020-10-04...more
27 September, 2020
Lệ Phương
2020-09-27...more
25 September, 2020
Khiết Nhi

Do sự ảnh hưởng của dịch bệnh, mô hình sống và làm việc của con người cũng đã thay đổi, trong bối cảnh như vậy, những ngành học như an toàn thông tin, y tế cộng đồng, ngành tài chính, lại một lần nữa trở thành ngành học “nóng sốt” trong xã hội, trở thành những lựa chọn được các sĩ tử ưu tiên hàng đầu trong kỳ tuyển sinh năm nay.

...more
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 20

Phản hồi liên quan