Đời sống - Giáo dụcGóc giáo dục (Chủ Nhật) (a)

Giới thiệu các trường học và những thông tin có liên quan đến nền giáo dục Đài Loan

Thông tin nhanh

17 March, 2019
Lệ Phương

Đối tượng tuyển sinh là những em học sinh người Đài sống tại nước ngoài, mùa hè trở về Đài Loan, tuổi từ 7-9 tuổi và 10 đến 13 tuổi. Hay các em học sinh người nước ngoài, thích học tiếng Hoa, muốn được đi trải nghiệm môi trường tiếng Hoa bản địa, và tìm hiểu văn hóa Đài Loan, cũng là tuổi từ 7-9 tuổi và 10 đến 13 tuổi

...more
11 March, 2019
Lệ Phương

Năm học 2019, Trường khoa học và công nghệ Từ Tế hệ 5 năm lần đầu tiên cung cấp 30 suất học bổng cho con em tân di dân và tiếp tục cung cấp thêm 100 suất học bổng dành cho con em dân nguyên trú. Trong 5 năm học tập, các em đều hoàn toàn được miễn phí, sau khi tốt nghiệp nếu được cấp chứng chỉ quốc gia điều dưỡng viên thì sẽ lập tức được làm việc ở hệ thống y tế Từ Tế.

...more
10 March, 2019
Lệ Phương

Năm học 2019, Trường khoa học và công nghệ Từ Tế hệ 5 năm lần đầu tiên cung cấp 30 suất học bổng cho con em tân di dân và tiếp tục cung cấp thêm 100 suất học bổng dành cho người dân nguyên trú. Trong 5 năm học tập hoàn toàn miễn phí, sau khi tốt nghiệp nếu được cấp chứng chỉ quốc gia điều dưỡng viên thì sẽ lập tức được làm việc ở hệ thống y tế Từ Tế.

...more
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Phản hồi liên quan