Đời sống - Giáo dụcGóc giáo dục (Chủ Nhật) (a)

Giới thiệu các trường học và những thông tin có liên quan đến nền giáo dục Đài Loan

Thông tin nhanh

19 July, 2020
Lệ Phương
2020-07-19...more
15 July, 2020
Lệ Phương

Sở phát triển nhân lực thuộc Bộ Lao Động Đài Loan cho biết, theo quy định hiện hành, sinh viên nước ngoài chỉ được làm thêm tối đa 20 tiếng/tuần, nhưng bây giờ Bộ lao động nới lỏng quy định, không hạn chế thời gian làm thêm trong thời gian nghỉ hè và nghỉ đông nữa, tuy vậy, vẫn phải chú ý quy định về thời gian làm thêm của Luật lao động cơ bản.

...more
12 July, 2020
Lệ Phương
2020-07-12...more
05 July, 2020
Lệ Phương
2020-07-05...more
28 June, 2020
Lệ Phương
2020-06-28...more
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 20

Phản hồi liên quan