Đời sống - Giáo dụcGóc giáo dục (Chủ Nhật) (a)

Giới thiệu các trường học và những thông tin có liên quan đến nền giáo dục Đài Loan

Thông tin nhanh

17 May, 2020
Lệ Phương
2020-05-17...more
10 May, 2020
Lệ Phương
2020-05-10...more
03 May, 2020
Khiết Nhi

Năm 2020, trang thông tin tìm việc 1111 lại tiến hành cuộc điều tra về xếp hạng của các trường đại học có sinh viên được doanh nghiệp yêu thích nhất. Cuộc điều tra này được thực hiện trong thời gian từ ngày 16/10- 20/11/2019. Trong đó thì sẽ nhằm vào các đối tượng doanh nghiệp, chủ quản có thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng nhân tài và bộ phận nhân sự để điều tra ngẫu nhiên, thông qua hình thức trả lời bảng câu hỏi trên mạng. Bảng câu hỏi này đã được gửi đến các công ty lớn, vừa và nhỏ, với tất cả 19.793 bảng câu hỏi, và đã thu về được 2877 bảng câu hỏi, có độ chính xác 95%.

...more
26 April, 2020
Lệ Phương
2020-04-26...more
19 April, 2020
Lệ Phương
2020-04-19...more
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 20

Phản hồi liên quan