close
Rti Tiếng ViệtTải App RTI ngay
Mở
:::

Học tiếng Hoa Video - Học tiếng Hoa

Video - Học tiếng Hoa

Chúng ta cùng học tiếng Hoa nhé

Thông tin nhanh

22 October, 2020
Những câu khen ngợi người khác

Xin mời mọi người học về những câu khen ngợi bằng tiếng Hoa nhé: 1. 你是我的榜樣 2. 你很有天賦 3. 你很聰明 4. 你很幽默 5. 有你這樣的朋友真好   ...more

26 August, 2020
Thành ngữ Trung Hoa

一見鍾情 : TIẾNG SÉT ÁI TÌNH ㄧ ㄐㄧㄢˋ ㄓㄨㄥ ㄑㄧㄥˊ yī jiàn zhōng qíng Giải thích: 鍾zhōng:Tập trung 鍾情zhōng qíng:Tập trung vào tình yêu 一見鍾情yī jiàn zh ...more

12 July, 2020
Thành ngữ Trung Hoa

害群之馬 hài qún zhī mǎ Con sâu làm rầu nồi canh Giải thích: 害: Ăn hại; gây hại. 群: Đám; đàn 馬: Ngựa ...more

26 June, 2020
Học viết chữ Hoa

CHÚNG TA CÙNG HỌC VIẾT CHỮ HOA NÀO!  Hôm nay chúng ta học viết câu thành ngữ 汗流浹背 Mồ hôi nhễ nhại   Hôm nay chúng ta học viết ch ...more

04 March, 2020
Video - Học tiếng Hoa

Ngày 29/2 Ngày Quốc tế tiếng mẹ đẻ Lễ tình nhân Cách nói cám ơn An toàn giao thông Phòng chống dịch bệnh Chúc Tết ...more

Phản hồi liên quan