Cộng đồng - Giao lưuNhịp cầu giao lưu (Chủ Nhật) (a)

Chuyên mục trả lời thư từ của thính giả gửi đến từ Việt Nam, bắc nhịp cầu giao lưu trao đổi ý kiến với thính giả trong chương trình phát thanh, đáp ứng những kiến nghị và yêu cầu của thính giả đã đề ra.

Thông tin nhanh

13 September, 2020
Tố Kim
2020-09-13...more
06 September, 2020
Tố Kim
2020-09-06...more
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 21

Phản hồi liên quan