:::

Cộng đồng - Giao lưu Nhịp cầu giao lưu

Nhịp cầu giao lưu

Chuyên mục trả lời thư từ của thính giả gửi đến từ Việt Nam, bắc nhịp cầu giao lưu trao đổi ý kiến với thính giả trong chương trình phát thanh, đáp ứng những kiến nghị và yêu cầu của thính giả đã đề ra.

Thông tin nhanh

26 March, 2023
Nhịp cầu giao lưu trả lời thư thính giả

Chiều hôm ngày 23 tháng 3, chuyên mục Nhịp cầu giao lưu kiểm tra hộp thư thính giả, chúng tôi đã nhận được email của thính giả La Thi ...more

19 March, 2023
Nhịp cầu giao lưu trả lời thư thính giả

Mời quý vị thính giả bóc thư cùng với chuyên mục. Nhịp cầu giao lưu không chỉ là cuốn nhật ký biết nói, mà còn là nơi giao lưu ch ...more

12 March, 2023
Nhịp cầu giao lưu trả lời thư thính giả

Mời quý vị thính giả cùng bóc thư với Tường Vy và Tố Kim.  Trong tập phát sóng tuần này, thính giả La Thiếu Bình sẽ kể cho ch ...more

05 March, 2023
Nhịp cầu giao lưu với lá thư biết nói của anh Đặng Tứ Đức về những món ăn mang nhiều kỷ niệm

Mời quý vị thính giả cùng bóc thư với Tố Kim và Tường Vy.  Tuần này chúng ta sẽ nghe anh Đặng Tứ Đức chia sẻ món ăn mà anh ấn tư ...more

26 February, 2023
Nhịp cầu giao lưu trả lời thư thính giả

Chuyên mục Nhịp cầu giao lưu tuần này sẽ bóc thư của thính giả nào đây?  Sau đây xin mời quý vị thính giả cùng bấm nút play và ...more

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 48
上一頁下一頁

Phản hồi liên quan