:::

Cộng đồng - Giao lưu Nhịp cầu giao lưu

Nhịp cầu giao lưu

Chuyên mục trả lời thư từ của thính giả gửi đến từ Việt Nam, bắc nhịp cầu giao lưu trao đổi ý kiến với thính giả trong chương trình phát thanh, đáp ứng những kiến nghị và yêu cầu của thính giả đã đề ra.

Thông tin nhanh

11 December, 2022
Nhịp cầu giao lưu trả lời thư thính giả

Xin mời quý vị thính giả cùng chương trình "bóc thư" nhé. Tuần này Tường Vy và Tố Kim mở đầu chuyên mục bằng hai mẫu chuyện cươ ...more

04 December, 2022
Nhịp cầu giao lưu trả lời thư thính giả

Nào mời mọi người cùng bóc thư và nghe những lời chia sẻ tâm sự của thính giả nhé.  Đoán xem hôm nay sẽ là thư của thính giả n ...more

27 November, 2022
Nhịp cầu giao lưu trả lời thư thính giả

Xin mời quý vị thính giả cùng "bóc thư" với chuyên mục nha.  Tuần này sẽ là câu chuyện của thính giả nào, có gì vui, có điều ...more

20 November, 2022
Nhịp cầu giao lưu trả lời thư thính giả

Tuần này Ban Việt Ngữ nhận được thư đến từ Nhật Bản, và thư của hai vị thính giả lâu năm.  Bây giờ để Tố Kim và Tường Vy bóc t ...more

13 November, 2022
Nhịp cầu giao lưu trả lời thư thính giả

Kính mời quý vị thính giả cùng bóc thư với Tường Vy và Tố Kim nhé. Chuyên mục hôm nay thư của ai sẽ lên sóng đây? ...more

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 48
上一頁下一頁

Phản hồi liên quan