:::

Tin thời sự - Quốc tế Tin thời sự (Th.Hai) (a)

Tin thời sự (Th.Hai) (a)

Tin tức Đài Loan

Thông tin nhanh

26 November, 2019
Bộ quốc phòng Việt Nam công bố sách trắng

Ngày 25/11, Bộ quốc phòng VN tổ chức Lễ công bố Sách trắng Quốc phòng Việt Nam 2019. Sách trắng Quốc phòng Việt Nam 2019 thể hiện quyết tâm duy trì c ...more

1 ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... 50
上一頁下一頁

Phản hồi liên quan