Văn hóa-Nghệ thuậtTìm hiểu Đài Loan (Th.Hai) (a)

Giới thiệu về con người và đất nước Đài Loan : Lịch sử, địa lý, khí hậu, chính trị, kinh tế, nông nghiệp, xã hội, văn hóa, giáo dục, các cộng đồng dân tộc ít người tại Đài Loan, giới thiệu Đài Loan ngày nay, ... giúp các bạn thính giả tìm hiểu về tình hình phát triển của Đài Loan từ trước đến nay.

Thông tin nhanh

21 January, 2019
Phương Nam
2019-01-21...more
14 January, 2019
Phương Nam
2019-01-14...more
07 January, 2019
Phương Nam
2019-01-07...more
31 December, 2018
Phương Nam
2018-12-31...more
24 December, 2018
Phương Nam
2018-12-24...more
1 2 3

Phản hồi liên quan