Văn hóa - Nghệ thuậtTìm hiểu Đài Loan (Th.Hai) (a)

Giới thiệu về con người và đất nước Đài Loan : Lịch sử, địa lý, khí hậu, chính trị, kinh tế, nông nghiệp, xã hội, văn hóa, giáo dục, các cộng đồng dân tộc ít người tại Đài Loan, giới thiệu Đài Loan ngày nay, ... giúp các bạn thính giả tìm hiểu về tình hình phát triển của Đài Loan từ trước đến nay.

Thông tin nhanh

19 October, 2020
Hải Ly
2020-10-19...more
12 October, 2020
Hải Ly
2020-10-12...more
05 October, 2020
Hải Ly
2020-10-05...more
28 September, 2020
Hải Ly
2020-09-28...more
21 September, 2020
Hải Ly
2020-09-21...more
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 21

Phản hồi liên quan