:::

Văn hóa - Nghệ thuậtRti Radio Taiwan InternationalRti Radio Taiwan InternationalTìm hiểu Đài Loan

Tìm hiểu Đài Loan

Giới thiệu về con người và đất nước Đài Loan : Lịch sử, địa lý, khí hậu, chính trị, kinh tế, nông nghiệp, xã hội, văn hóa, giáo dục, các cộng đồng dân tộc ít người tại Đài Loan, giới thiệu Đài Loan ngày nay, ... giúp các bạn thính giả tìm hiểu về tình hình phát triển của Đài Loan từ trước đến nay.

Thông tin nhanh

04 October, 2021
Trung Hoa Dân Quốc và Đài Loan có phải là hai quốc gia khác nhau? (phần 1)

Do mối quan hệ đầy “vi diệu” về chính trị và lịch sử của Đài Loan với Trung Quốc, và do sức ép về chí ...more

1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 40
上一頁下一頁

Phản hồi liên quan