Văn hóa - Nghệ thuậtTìm hiểu Đài Loan (Th.Hai) (a)

Giới thiệu về con người và đất nước Đài Loan : Lịch sử, địa lý, khí hậu, chính trị, kinh tế, nông nghiệp, xã hội, văn hóa, giáo dục, các cộng đồng dân tộc ít người tại Đài Loan, giới thiệu Đài Loan ngày nay, ... giúp các bạn thính giả tìm hiểu về tình hình phát triển của Đài Loan từ trước đến nay.

Thông tin nhanh

17 December, 2018
Phương Nam
2018-12-17...more
10 December, 2018
Phương Nam
2018-12-10...more
03 December, 2018
Phương Nam
2018-12-03...more
26 November, 2018
Phương Nam
2018-11-26...more
19 November, 2018
Phương Nam

Thành phố Đài Bắc và khách sạn The Grand Hotel Taipei

...more
1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Phản hồi liên quan