:::

Văn hóa - Nghệ thuậtRti Radio Taiwan InternationalRti Radio Taiwan InternationalTìm hiểu Đài Loan

Tìm hiểu Đài Loan

Giới thiệu về con người và đất nước Đài Loan : Lịch sử, địa lý, khí hậu, chính trị, kinh tế, nông nghiệp, xã hội, văn hóa, giáo dục, các cộng đồng dân tộc ít người tại Đài Loan, giới thiệu Đài Loan ngày nay, ... giúp các bạn thính giả tìm hiểu về tình hình phát triển của Đài Loan từ trước đến nay.

Thông tin nhanh

25 February, 2022
Phim Cách mạng thời đại khởi chiếu tại Đài Loan, tài khoản Youtube chính thức từng bị xóa bỏ

Ngày 25/02, bộ phim ký sự Cách mạng thời đại (Revolution of Our Times) chính thức khỏi chiếu tại các rạp phim của Đài ...more

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 40
上一頁下一頁

Phản hồi liên quan