:::

Văn hóa - Nghệ thuật Tìm hiểu Đài Loan

Tìm hiểu Đài Loan

Giới thiệu về con người và đất nước Đài Loan : Lịch sử, địa lý, khí hậu, chính trị, kinh tế, nông nghiệp, xã hội, văn hóa, giáo dục, các cộng đồng dân tộc ít người tại Đài Loan, giới thiệu Đài Loan ngày nay, ... giúp các bạn thính giả tìm hiểu về tình hình phát triển của Đài Loan từ trước đến nay.

Thông tin nhanh

26 September, 2022
8 nghề truyền thống sắp thất truyền tại Đài Loan (1): nghề bốc mộ

Tại Đài Loan hiện nay, cùng với sự biến đổi của dòng chảy thời đại, bên cạnh đó do nhiều yếu tố như công việc vất vả, nhu cầu giảm thấp hoặc tiêu chuẩ ...more

19 September, 2022
Tục lệ cầu Thành Hoàng phu nhân ban giày hạnh phúc

Ngôi miếu Hà Hải Thành Hoàng ở khu vực Đại Đạo Trình Đài Bắc là một ngôi miếu rất linh thiêng có nhiều tín đồ lui tới, ngoài tới cúng bái vị thần chín ...more

1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 48
上一頁下一頁

Phản hồi liên quan