Văn hóa - Nghệ thuậtTìm hiểu Đài Loan (Th.Hai) (a)

Giới thiệu về con người và đất nước Đài Loan : Lịch sử, địa lý, khí hậu, chính trị, kinh tế, nông nghiệp, xã hội, văn hóa, giáo dục, các cộng đồng dân tộc ít người tại Đài Loan, giới thiệu Đài Loan ngày nay, ... giúp các bạn thính giả tìm hiểu về tình hình phát triển của Đài Loan từ trước đến nay.

Thông tin nhanh

13 January, 2020
Hải Ly
2020-01-13...more
06 January, 2020
Hải Ly
2020-01-06...more
30 December, 2019
Hải Ly
2019-12-30...more
23 December, 2019
Hải Ly
2019-12-23...more
16 December, 2019
Hải Ly
2019-12-16...more
1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 21

Phản hồi liên quan