Học tiếng HoaTiếng Hoa cho mỗi ngày (Th.Ba) (a)

Giảng dạy các câu nói thường dùng trong sinh hoạt hàng ngày, học thêm các từ vựng mở rộng và các câu ứng dụng, giúp các bạn nghe đài tăng thêm sự thích thú trong việc học tập tiếng Hoa.

Thông tin nhanh

20 October, 2020
Lệ Phương
2020-10-20...more
13 October, 2020
Lệ Phương
2020-10-13...more
06 October, 2020
Lệ Phương
2020-10-06...more
29 September, 2020
Lệ Phương
2020-09-29...more
22 September, 2020
Lệ Phương
2020-09-22...more
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 21

Phản hồi liên quan