close
Rti Tiếng ViệtTải App RTI ngay
Mở
:::

Học tiếng Hoa Học tiếng Hoa (Th.Ba) (a)

Học tiếng Hoa (Th.Ba) (a)

Giảng dạy các câu nói thường dùng trong sinh hoạt hàng ngày, học thêm các từ vựng mở rộng và các câu ứng dụng, giúp các bạn nghe đài tăng thêm sự thích thú trong việc học tập tiếng Hoa.

Thông tin nhanh

08 August, 2023
Học tiếng Hoa - 旅行 - 2023-08-08

Nội dung bài học: A : 怎麼好幾天都沒看到你? B : 我去東部玩,剛回來。 Từ vựng mở rộng: 1. 旅行    2. 度假    3. 遊山玩水 ...more

01 August, 2023
Học tiếng Hoa - 把錢包弄丟了 - 2023-08-01

Nội dung bài học:  A : 他今天看起來好像心情不太好 B : 他把錢包弄丟了 Từ vựng mở rộng: 1. 找不到   2. 忘記    3.遺失 ...more

25 July, 2023
Học tiếng Hoa - 時事 - 2023-07-25

Nội dung bài học: A : 越來越多年輕人關心時事  B : 這是好現象 Từ vựng mờ rộng: 1. 政治 2. 經濟 3. 社會 ...more

18 July, 2023
Học tiếng Hoa - 借錢 - 2023-07-18

Nội dung bài học:  A : 可以借我五百塊嗎?。 Cho mình mượn 500 được không? B : 你上次借的錢都還沒還呢! Tiền lần trước mượn bạn chưa trả mình đấy. ...more

11 July, 2023
Học tiếng Hoa  - 作報告 - 2023-07-11

A : 星期三輪到我作報告。 B : 你的主題是甚麼? Từ vựng mở rộng: 1. 主講人   2. 聽眾   3. 提問 ...more

1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 59
上一頁下一頁

Phản hồi liên quan