Học tiếng HoaTiếng Hoa cho mỗi ngày (Th.Ba) (a)

Giảng dạy các câu nói thường dùng trong sinh hoạt hàng ngày, học thêm các từ vựng mở rộng và các câu ứng dụng, giúp các bạn nghe đài tăng thêm sự thích thú trong việc học tập tiếng Hoa.

Thông tin nhanh

10 December, 2019
Lệ Phương
2019-12-10...more
03 December, 2019
Lệ Phương
2019-12-03...more
26 November, 2019
Lệ Phương
2019-11-26...more
19 November, 2019
Lệ Phương
2019-11-19...more
12 November, 2019
Lệ Phương
2019-11-12...more
1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 22

Phản hồi liên quan