Học tiếng HoaTiếng Hoa cho mỗi ngày (Th.Ba) (a)

Giảng dạy các câu nói thường dùng trong sinh hoạt hàng ngày, học thêm các từ vựng mở rộng và các câu ứng dụng, giúp các bạn nghe đài tăng thêm sự thích thú trong việc học tập tiếng Hoa.

Thông tin nhanh

27 August, 2019
Lệ Phương
2019-08-27...more
20 August, 2019
Lệ Phương
2019-08-20...more
13 August, 2019
Lệ Phương
2019-08-13...more
06 August, 2019
Lệ Phương
2019-08-06...more
30 July, 2019
Lệ Phương
2019-07-30...more
1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 20

Phản hồi liên quan