Học tiếng HoaTiếng Hoa cho mỗi ngày (Th.Ba) (a)

Giảng dạy các câu nói thường dùng trong sinh hoạt hàng ngày, học thêm các từ vựng mở rộng và các câu ứng dụng, giúp các bạn nghe đài tăng thêm sự thích thú trong việc học tập tiếng Hoa.

Thông tin nhanh

26 February, 2019
Hoàn Lam
2019-02-26...more
19 February, 2019
Hoàn Lam
2019-02-19...more
12 February, 2019
Hoàn Lam
2019-02-12...more
05 February, 2019
Lệ Phương

A : 今天是大年初一,要出去玩嗎?

...more
1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Phản hồi liên quan