close
Rti Tiếng ViệtTải App RTI ngay
Mở
:::

Học tiếng Hoa Học tiếng Hoa (Th.Ba) (a)

Học tiếng Hoa (Th.Ba) (a)

Giảng dạy các câu nói thường dùng trong sinh hoạt hàng ngày, học thêm các từ vựng mở rộng và các câu ứng dụng, giúp các bạn nghe đài tăng thêm sự thích thú trong việc học tập tiếng Hoa.

Thông tin nhanh

12 March, 2024
Học tiếng Hoa - 找麻煩 - 2024-03-12

A : 為什麼你老是找我的麻煩? B : 我沒有啊! Từ vựng mở rộng: 1. 總是   2. 找碴   3. 挑毛病 ...more

05 March, 2024
Học tiếng Hoa - 旅行 - 2024-03-05

A : 怎麼好幾天都沒看到你? B : 我去東部玩,剛回來。 Từ vựng mở rộng:  1. 旅行   2. 度假   3. 遊山玩水 ...more

27 February, 2024
Học tiếng Hoa  - 心情不好 - 2024-02-27

A : 他今天看起來好像心情不太好。 B : 他把錢包弄丟了。 Từ vựng mở rộng: 1. 找不到   2. 忘記   3. 遺失 ...more

20 February, 2024
Học tiếng Hoa  - 時事 - 2024-02-20

A : 越來越多年輕人關心時事 。 B : 這是好現象。 Từ vựng mở rộng: 1. 政治    2. 經濟    3. 社會 ...more

13 February, 2024
Học tiếng Hoa - 借錢 - 2024-02-13

A : 可以借我五百塊嗎?。 B : 你上次借的錢都還沒還呢! Từ vựng mở rộng: 1. 借錢    2. 還錢    3. 欠錢 ...more

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 59
上一頁下一頁

Phản hồi liên quan