:::

Học tiếng Hoa Học tiếng Hoa (Th.Ba) (a)

Học tiếng Hoa (Th.Ba) (a)

Giảng dạy các câu nói thường dùng trong sinh hoạt hàng ngày, học thêm các từ vựng mở rộng và các câu ứng dụng, giúp các bạn nghe đài tăng thêm sự thích thú trong việc học tập tiếng Hoa.

Thông tin nhanh

05 February, 2019
Tiếng Hoa cho mỗi ngày - Mùng 1 Tết

A : 今天是大年初一,要出去玩嗎?    Hôm nay là mùng 1 Tết, đi chơi không? B : 不要啦。在家打牌就好了     Thôi, ở nhà chơi bài được rồi 延伸單字 : 拜年 : Chúc Tết 恭喜發 ...more

1 ... 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
上一頁下一頁

Phản hồi liên quan